TEAM & TOEZICHT

Natasha Smuller


Défano Holwijn

Bestuursleden stichting MBT
Natasha Smuller (Oprichter/Voorzitter)
Paula van Buuren (Secretaris)
Daniel Jagus (Penningmeester)

Notaris:
Hoekstra & Partners

Accountantskantoor (NBA geregistreerd):
Jonas